kredyty mieszkaniowe kredyty dla deweloperów kredyty inwestycyjne


JZ Consulting jest firmą pomagającą przedsiębiorcom wybrać odpowiedni produkt bankowy z pośród wielu ofert rynkowych. Wiemy jak istotny jest rozwój Państwa Firmy, co wiąże się bezpośrednio z zapotrzebowaniem na pozyskanie środków finansowych.Rodzaje

 1. Kredyt Deweloperski
  To kredyt dla deweloperów i innych podmiotów realizujących inwestycje na sprzedaż bądź pod wynajem. Jeśli potrzebujecie Państwo rozwinąć skrzydła, to przy pomocy firmy JZ Consulting z pewnością będzie to możliwe.
 2. Kredyt obrotowy
  Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
  • różne formy kredytowania: w rachunku kredytowym lub w formie linii odnawialnej
  • okres kredytowania do 2 lat
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji
 3. Kredyt inwestycyjny
  Kredyt o charakterze średnio lub długoterminowym, celowy, przeznaczony na:
  • odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego,
  • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez klienta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt,
  • refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inne banki,
  • zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów itp.
  • zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. itp.
  Możliwość finansowania szeroko rozumianych inwestycji w oparciu o środki własne i o środki Banku.
 4. Faktoring
  Przedmiotem faktoringu jest świadczenie przez Banki na rzecz faktoranta usług faktoringowych, polegających na nabywaniu od faktoranta wierzytelności pieniężnych
 5. Kredyt w rachunku bieżącym
  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Klienta

Pobierz
Pobierz Perfect Site
Współpracujemy z...

Strony WWW i Pozycjonowanie- Copyright © 2011 by Perfect Site Multimedia