kredyty mieszkaniowe kredyty dla deweloperów kredyty inwestycyjne


JZ Consulting jest firmą pomagającą przedsiębiorcom wybrać odpowiedni produkt bankowy z pośród wielu ofert rynkowych. Wiemy jak istotny jest rozwój Państwa Firmy, co wiąże się bezpośrednio z zapotrzebowaniem na pozyskanie środków finansowych.Cele kredytu

Kredyt dla Firm można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, jak również na bieżącą działalność operacyjną a w szczególności na:

 1. Finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności.
 2. Spłatę pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansujących potrzeby inwestycyjne z wymaganym zabezpieczeniem hipotecznym ustanowionym na nieruchomości wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych).
 3. Finansowanie nabycia nieruchomości lub budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, adaptację lub modernizację nieruchomości - wykorzystywanej do wykonywania działalności gospodarczej,
 4. Finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej ), na spłatę zadłużenia wobec innego bank z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego.
 5. Refinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt.
 6. Długi okres kredytowania. Inwestycje wymagają czasu. Kredyt inwestycyjny możesz wziąć nawet na 25 lat, co pozwoli Twojej firmie na realizację inwestycji również długofalowo.
 7. Karencja w spłacie Kapitału. Nie musisz spłacać zadłużenia od razu.W zależności od inwestycji możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału, która może wynieść nawet 36 miesięcy. Planujesz inwestycję, bierzesz kredyt teraz, a rozpoczynasz jego spłatę dopiero za 3 lata.
 8. Bierzesz go raz lub w transzach. Rozpoczynając inwestycję sam najlepiej wiesz czy potrzebujesz jednorazowego zastrzyku finansowego czy też inwestycja zostanie rozłożona na poszczególne etapy. Sam zadecyduj, jaki sposób wypłaty pieniędzy jest najdogodniejszy dla sukcesu Twojej inwestycji.
 9. Sam wybierasz sposób spłaty. Kredyt inwestycyjny (w przeciwieństwie do kredytu w rachunku bieżącym) wymaga systematyczności. Jednak to Ty najlepiej znasz swoje możliwości finansowe. Wybierz spłatę w ratach równych lub malejących. Jeśli Twoja inwestycja przynosić będzie wymierne zyski, to spłać kredyt wcześniej: częściowo lub całkowicie.
 10. Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku.
 11. W przypadku przedsiębiorców, którym ze względu na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z podatku od towarów i usług (VAT) nie przysługuje odliczenie lub zwrot tego podatku, maksymalna wysokość kredytu inwestycyjnego MSP nie może przekroczyć 80% wartości brutto przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 12. Bieżącą działalność operacyjną można finansować także poprzez kredyty obrotowe w rachunku bieżącym dla firm.

KREDYT NA START to kredyt hipoteczny dla nowych firm przeznaczony na rozwój ich działalności do kwoty 200tys PLN aby umożliwić start biznesu!

Waluta PLN,CHF,EUR,USD

Pobierz
Pobierz Perfect Site
Współpracujemy z...

Strony WWW i Pozycjonowanie- Copyright © 2011 by Perfect Site Multimedia